Vleeskuikens header

Over De Hoop

De Hoop is een particulier mengvoederbedrijf dat sinds 1906 producten en diensten levert aan veehouders. Heden ten dage richt De Hoop zich volledig op de pluimveesector. Met ongeveer 40 medewerkers bedienen we vleeskuiken-, legpluimvee- en moederdierenhouders in Nederland, België en de Duitse grensstreek.
 
Als familiebedrijf voelen wij niet alleen de verantwoordelijkheid voor de nalatenschap van onze voorvaderen, maar juist ook voor de volgende generatie. Net zoals andere familie- en gezinsbedrijven in de agrarische sector. Dat doen we door een klantgerichte benadering, korte lijnen binnen ons bedrijf en door steeds nieuwe voerconcepten te ontwikkelen. Zodat u als pluimveehouder beter aan de wensen van de markt voldoet of lagere voerkosten per kilogram groei of per (broed)ei realiseert.