Reguliere markt vraagt ook om onderscheidend vermogen

7-8-2017  |  Door: Gert-Jan Buunk  |  Blog

Het reguliere vleeskuiken heeft in de Nederlandse supermarkt de afgelopen jaren in rap
tempo plaatsgemaakt voor een langzamer groeiend kuiken. De markt bepaalt (al dan niet
onder druk van welzijnsorganisaties) hoe en wat u en wij produceren. Zolang de toegevoegde
waarde in uw portemonnee terecht komt, is zo’n ontwikkeling alleen maar toe te juichen. De markt voor langzamer groeiende kuikens is inmiddels volwassen en veel groei in het aantal vleeskuikenplaatsen is niet meer te verwachten. Bij het volwassen worden van een markt hoort ook het verbeteren van de efficiency en werken aan een lagere kostprijs per kilogram vlees. Dat is een van de speerpunten van de komende tijd. Bij De Hoop kunnen we u daar onder andere via een gerichte voerkeuze in bijstaan.

Een ander zeker zo belangrijk segment is het reguliere vleeskuiken. Met alle aandacht voor
langzamer groeiende kuikens zou je bijna denken dat een regulier vleeskuiken een inferieur product is. Het tegendeel is waar. We produceren een kwaliteitsproduct dat we tegen een scherpe prijs kunnen aanbieden. Niet voor niets komt van de Nederlandse productie nog altijd voor tweederde uit de
reguliere houderij.

We denken dat er ook in de reguliere markt mogelijkheden zijn om met onderscheidende
kwaliteit meerwaarde te bieden. De afgelopen periode hebben wij samen met slachterijen
een aantal nieuwe concepten ontwikkeld die op specifieke kenmerken onderscheidend
zijn en waarmee we inspelen op wensen van retailers en/of consumentengroepen. Een van
die concepten is het Excellent Next concept. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid en
in het bijzonder op een lage CO2-uitstoot per kilogram vlees. In deze nieuwsbrief leest u meer
over de achtergronden en de mogelijkheid om met dit concept meerwaarde te produceren in
de reguliere houderij.

Naast Excellent Next hebben we nog een drietal concepten in ontwikkeling die zich elk op een
specifiek marktsegment richten. Voor reguliere vleeskuikenhouders die willen deelnemen aan
een concept voor meer afzetzekerheid en soms een meerprijs liggen er mogelijkheden in het
verschiet. Met RendementPlus kunnen we doorrekenen of zo’n concept interessant is voor u.
Vraag uw pluimveespecialist naar de mogelijkheden om in te stappen bij de verschillende
concepten.

Johan en Gert-Jan Buunk