Saldo of dierenwelzijn? Nee: dierenwelzijn én saldo

16-10-2017  |  Door: Gert-Jan Buunk  |  Blog

Als ondernemer ben je op zoek naar continuïteit en toekomstperspectief voor je bedrijf. Dat geldt zeker binnen de agrarische sector waar de meeste ondernemingen familiebedrijven zijn, De Hoop incluis. Voor u als pluimveehouder is continuïteit synoniem met stabiele rondes met uitstekende technische resultaten en een goed saldo. Onze rol daarin is dat wij maatwerk in voerprogramma’s, specialistische begeleiding en ondersteuning in de afzet bieden waarmee u een goed saldo kunt realiseren. Dat geldt voor de lopende ronde, maar ook naar de toekomst toe. Wat zijn ontwikkelingen die op ons afkomen? Waar liggen er kansen en bedreigingen en hoe kunnen wij als De Hoop daarin een rol spelen?

Naast goede rondes wil je als ondernemer ook met trots uitdragen waar je voor staat. De pluimveesector heeft het daarmee niet gemakkelijk. Voor het overgrote deel van de bedrijven in de sector doet het maatschappelijk beeld geen recht aan de werkelijkheid en krijgen u en uw collega’s niet de waardering die u verdient. Wie goed voor zijn dieren zorgt, wie hart voor pluimvee heeft, hoeft bij De Hoop niet te kiezen tussen een goed saldo of aandacht voor dierwelzijn en milieu. Dit kan goed samen. Wanneer we als ondernemers die met veel zorg voor hun dieren werken ons toch aan de buitenwereld moeten verantwoorden, dan voelt dat niet prettig.

Draagvlak in de maatschappij is bovendien belangrijk voor de toekomst van de pluimveesector
in Nederland en daarmee ook de toekomst van uw bedrijf. En we hebben alle redenen om dat uit te dragen. Kijk maar naar de ontwikkelingen in de laatste decennia die positief bijdragen aan het welzijn van het pluimvee. Fors lagere medicijnkosten en droge stallen en daardoor gezonde voetzooltjes bij vleeskuikens zijn twee heel concrete en meetbare voorbeelden van die vooruitgang. Maar ook de positieve ontwikkelingen op het gebied van CO2-footprint door steeds betere voerefficiëntie en verbeteringen in het stalklimaat dragen daaraan bij. Hoe brengen we als sector dit positieve verhaal voor het voetlicht? De Hoop ondersteunt pluimveehouders op twee manieren om het ‘Hart voor Pluimvee-verhaal’ uit te dragen: door er naar te handelen en door pluimveehouders daarvoor de instrumenten aan te reiken. Hoe we dat precies doen, vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek. Eén ding staat voor ons wel vast: een goed saldo én dierenwelzijn gaan prima samen.

Johan en Gert-Jan Buunk