Schoon, veilig en verantwoord

5-3-2020  |  Door: De Hoop  |  Blog

Een goede gezondheid is ons grootste goed. Aandacht voor een goede gezondheid is een heel actueel thema, zeker na de uitbraak van het coronavirus in China.

Als pluimveesector nemen we onze verantwoordelijkheid door schoon, veilig en verantwoord te produceren. Elke schakel in de keten heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. Voor ons als voerleverancier vertaalt zich dat onder andere in de investering in een verhittingslijn voor meelvoer. Naast zekerheid over de kwaliteit van ons vleeskuikenvoer kunnen we met dit nieuwe productieprocedé ook zekerheid bieden over de veiligheid van ons meelvoer.

Bij onze afnemers kijken we samen naar mogelijkheden voor het verbeteren van de stalhygiëne. Een optimale stalhygiëne draagt bij aan het welzijn van de dieren en de veiligheid van het eindproduct. Bovendien presteren uw dieren beter in een schone en veilige omgeving.

Dat aandacht voor hygiëne zijn vruchten afwerpt, zien we terug in de resultaten. Het zorgt voor een lage infectiedruk waardoor het genetisch potentieel van het kuiken en de kwaliteit van ons voer goed tot hun recht komen. In de Hart voor Pluimvee van feb 2020 leest u het verhaal van Peter Meijers, die de resultaten op zijn bedrijf zag verbeteren nadat hij het reinigingsprotocol had aangescherpt. Naast stalhygiëne is ook aandacht voor een goede drinkwaterhygiëne een voorwaarde voor goede resultaten. Bij De Hoop beschikken we over zowel de expertise als de apparatuur om samen met u het drinkwatersysteem te beoordelen en eventueel verbeterpunten aan te dragen.

Gezien het belang van een goede hygiëne lag het voor ons dan ook voor de hand om deel te nemen aan een praktijkproef om de nieuwe VIR-check voor vleeskuikens te testen. Het is een praktische manier om de virusdruk in de stal te meten en laat zien hoe succesvol het reinigen en desinfecteren van de stal was. De uitkomst van de test kan een handvat zijn voor het verbeteren van de stalhygiëne op uw bedrijf waarbij onze specialisten u kunnen ondersteunen. Verbeteren begint met inzicht. Nieuwe inzichten krijgt u ook door open te staan voor ontwikkelingen in de sector en van ervaringen van uw collega’s. Wij delen graag onze ervaringen met u. Dat doen we door de uitgave van de Hart voor Pluimvee en liever nog persoonlijk. Daarom zijn we aanwezig geweest tijdens de komende Agridagen in Ravels en tijdens de komende Dutch Poultry Expo in Hardenberg. Wij nodigen u van harte uit om ons daar te bezoeken.

Johan en Gert-Jan Buunk