Technische resultaten, voedselveiligheid en draagvlak voor de sector. Allemaal belangrijk.

15-4-2019  |  Door: Johan en Gert-Jan Buunk  |  Blog

Als ondernemer kijk je voortdurend vooruit om het bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Dat  doet u als pluimveehouder, maar dat doen wij uiteraard ook. Wat vraagt de markt nu, maar ook straks, van ons. Hoe kunnen wij daar als bedrijf en als pluimveesector op inspelen? Wachten we af of pakken we onze verantwoordelijkheid. Bereiden we ons voor op wat komen gaat of zorgen we nu al dat we er klaar voor zijn.

Het is van alle tijden dat goed presteren een voorwaarde is om toekomst te hebben. Voor ons betekent dat elke dag opnieuw onze voerprogramma’s nog beter maken met maar één doel: gezonde koppels die optimaal produceren. Ook het afgelopen jaar zijn weer flinke stappen gezet. Dat is belangrijk voor onze concurrentiepositie, maar ook een antwoord op de steeds dwingendere roep om de CO2-footprint te verlagen. In de klimaatdiscussie zijn dierlijke producten vaak de gebeten hond. Met de CO2-meetlat die wij hebben ontwikkeld, laten we zien wat de CO2-footprint van kip en eieren is. En dan komt de pluimveesector er heel positief uit. Daarom zijn we vol vertrouwen in een goede toekomst voor de NW-Europese pluimveesector. Zeker als we de consument duidelijk kunnen maken dat ‘onze’ pluimveeproducten een pré hebben op het gebied van dierenwelzijn, traceerbaarheid en voedselveiligheid. Dat is voor ons de drijfveer om in te zetten op het verhogen van de hygiënestandaard. We zien dat eisen aan voer steeds hoger worden en richting de eisen in de voedingsmiddelenindustrie gaan. We hebben ons bij het aanpassen van de fabriek Daarom laten inspireren door foodbedrijven. Hoe pakken die dat aan en hoe richten ze een fabriek in om maximale hygiëne te waarborgen? De veiligheid van pluimveeproducten is een absolute voorwaarde voor het imago van de sector.

Een goed imago van de pluimveesector is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen die actief is in de sector. Wij zien dat heel veel pluimveehouders daar serieus werk van maken. Eén van die voortrekkers is de familie Oude Kotte in Geesteren. Dit vleeskuikenbedrijf maakt serieus werk van de promotie van de pluimveesector door elke mogelijkheid aan te grijpen om in gesprek te gaan met de burger. Ze investeren veel tijd en geld om de sector te promoten. Het enthousiasme waarmee Patrick Oude Kotte de vleeskuikensector actief voor het voetlicht brengt verdient alle lof en waardering. Voor hun inspirerende aanpak heeft de familie Oude Kotte de Hart voor Pluimvee trofee ontvangen.

Werken aan een goed imago van de pluimveesector is een verantwoordelijkheid die wij als voerleverancier ook heel serieus nemen. We stelden ons de vraag: hoe kunnen we als sector bij het publiek in de smaak vallen? Daar hebben we een leuke en opvallende manier voor gevonden. Tijdens beurzen en open dagen laten wij u graag zien hoe wij dit doen! 

Johan en Gert-Jan Buunk