Verantwoordelijkheid nemen en de sector vooruit helpen

15-2-2018  |  Door: Gert-Jan Buunk  |  Blog

De keten is zo sterk als de zwakste schakel. In de pluimveesector hebben we in het afgelopen jaar helaas gezien wat er kan gebeuren als een van de schakels zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Als sector moeten we er samen voor zorgen dat de kwaliteit van de eieren en het pluimveevlees onberispelijk en zeker veilig is.
Dat nemen wij als voerleverancier heel serieus. We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de grondstoffen, die bovendien pas na eigen onderzoek het productieproces in mogen. Je ziet het ook terug in ons productieproces en de inrichting van onze voerfabriek in Zelhem. Het voortdurend aanpassen, verbeteren en optimaliseren hebben we intern ‘van feed naar food’ genoemd. De kwaliteitscriteria die wij voor de productie van voer hanteren lijken steeds meer op die in de voedingsmiddelenindustrie. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om veilig voer te produceren voor veilig pluimveevlees en eieren. Het streven naar vooruitgang en verbetering houdt nooit op. Dat is de uitdaging waar u en wij als ondernemers voor staan. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. We kunnen van elkaar leren door samen te werken binnen de keten. Voor ons betekent dat op de eerste plaats samenwerken met de pluimveehouder. Daarnaast werken we samen met een groot aantal andere relevante partijen in de keten: dierenartsen, broederijen, pakstations, slachterijen enzovoort. Samenwerking levert betere resultaten op in de stal, zoals u in dit magazine kunt lezen. Zeker zo belangrijk is dat samenwerking prikkelt om te komen met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe concepten. Hoe ontwikkelt de pluimveesector zich? Waar liggen er kansen in de markt? Op welke manier kunnen we daarop inspelen? Naast betere technische resultaten gaat het daarbij steeds vaker om het verbeteren van het maatschappelijk draagvlak. Het mooie is dat die twee ontwikkelingen uitstekend samen kunnen gaan. Een scherpe voederconversie zorgt voor lage voerkosten maar ook voor een gunstiger CO2-footprint. Binnenkort staan we op de Agridagen in het Belgische Ravels en op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Venray. Wij hopen u daar te ontmoeten om het gesprek aan te gaan.
Zo houden we elkaar scherp en helpen we elkaar en daarmee ook de sector vooruit.

Johan en Gert-Jan Buunk