Vertrouwen in de toekomst: bouwen aan de toekomst

2-8-2018  |  Door: Johan en Gert-Jan Buunk   |  Blog

Hoe ziet uw bedrijf er over tien jaar uit? Dit is een vraag die u als ondernemer vast wel eens gesteld krijgt. Misschien wel door een van onze pluimveespecialisten. Zo’n vraag dwingt u om na te denken en uzelf een idee te vormen, voor zover dat kan, over het komende decennium. En over hoe de ontwikkelingen de pluimveehouderij en uw bedrijf beïnvloeden.

Zo zal het aantal wereldwijd te voeden monden de komende jaren toenemen. De CO₂-footprint wordt belangrijk bij de productie van voedsel. Verder zien we met name in het Westen een hang naar authenticiteit, streekgebondenheid en ‘natuurlijke productie’. De consument stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid en de veiligheid van zijn voedsel. Samengevat: als pluimveehouder moet u onder laboratoriumomstandigheden in een zero-emissie-houderij veilige en natuurlijke kip en eieren produceren. En dat uiteraard tegen een aantrekkelijke prijs. Ga er maar aanstaan.

Het zijn heel wat uitdagingen die we kunnen zien als een donkere wolk boven de Nederlandse pluimveesector. Of we zien hierin juist kansen. Want laten we wel wezen: als er één sector is die de uitdagingen voor de toekomst aankan, dan is dat wel de pluimveesector. Nederlandse pluimveehouders kunnen heel efficiënt betrouwbare, herleidbare en veilige producten produceren. We zijn flexibel en kunnen snel schakelen om in te spelen op de wensen van de consument. En Nederland zit in het hart van een koopkrachtige markt.

Kip en eieren scoren goed als het gaat om de CO2-footprint. Dit kunnen we laten zien met de duurzaamheidsladder die we op dit moment bij De Hoop ontwikkelen. Bovendien zien we de footprint verbeteren door innovaties als warmtewisselaars en door steeds betere technische resultaten. De gecorrigeerde voederconversie bij reguliere vleeskuikens gaat geleidelijk richting 1,0. Ook dat is duurzaamheid. Pluimveehouders die technisch bovengemiddeld presteren, hebben meer financiële ruimte om te investeren in de toekomst van hun bedrijf.

Het mag duidelijk zijn dat wij vertrouwen hebben in een goede toekomst van de pluimveesector in Nederland. Ons specialisme geeft ons de juiste voelsprieten om ontwikkelingen op waarde te schatten en mee te nemen in de bedrijfsvoering. Door onze omvang zijn we flexibel om maatwerk te leveren en tegelijkertijd hebben we de slagkracht om ons te blijven ontwikkelen. Wij bouwen letterlijk aan de toekomst en investeren in het productieproces: flexibiliteit, maatwerk, productkwaliteit- en veiligheid. 

Johan en Gert-Jan Buunk