Werken aan een gezonde sector

16-7-2020  |  Door: Gert-Jan Buunk  |  Blog

Dat we een bijzonder jaar meemaken, hoeven we u niet te vertellen. Het thema ‘gezondheid’ wordt met hoofdletters geschreven. De aandacht gaat natuurlijk als eerste uit naar uw eigen gezondheid en van de mensen om u heen. Daarnaast staan we ook stil bij de gezondheid van uw bedrijf en van de pluimveesector. Wat is het toekomstperspectief en waar gaan we naartoe?

De pluimveesector speelt als geen andere sector in op vragen uit de markt. Het marktgericht denken zie je terug in de vele concepten bij de vleeskuikens, zowel bij langzamer groeiend als regulier. Ook op andere vlakken, zoals duurzaamheid, spelen we in op de wensen van de maatschappij. Heel veel bedrijven zijn al energieneutraal of werken daar aan. Wat dat betreft staan de signalen op groen.
Tegelijkertijd blijven verhalen over inkrimping van de veestapel als een donkere wolk boven ons hangen. Een gezonde sector van voldoende omvang is echter belangrijk om te zorgen dat we kunnen blijven innoveren. Investeren in innovaties is minder aanlokkelijk in een krimpende sector. Investeren in verbeteringen, vooruitgang en kostenbesparing is interessant als er perspectief is om die investering terug te verdienen.

In de lockdown-periode afgelopen voorjaar hebben we onze bedrijfsvoering op onderdelen aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Een aantal ontwikkelingen die noodgedwongen zijn doorgevoerd, blijken zo slecht nog niet en nemen we mee naar de toekomst. Eén van die ontwikkelingen is het optimaliseren van data-uitwisseling. Door gegevens met elkaar te delen, is het eenvoudiger om in te spelen op ontwikkelingen op uw bedrijf zonder fysiek bezoek. Dit maakt het mogelijk dat onze pluimveespecialisten vanuit huis kunnen meekijken op uw bedrijf. Uitwisselen van data biedt ook extra mogelijkheden om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Met de staldata, technische resultaten en slachterijgegevens die u aan ons doorgeeft, kunnen we u nog gerichter handvatten aanreiken voor het verbeten van uw bedrijfsresultaten.

Kunnen we dan voortaan zonder persoonlijk contact? Dat is zeker niet het geval en ik vind dat ook niet wenselijk. Aan de keukentafel bespreken we nu eenmaal andere zaken en in het persoonlijk contact komen de kwaliteiten van onze pluimveespecialisten het beste tot hun recht. Als klankbord maar ook om met een frisse blik naar uw bedrijf en dieren te kijken. De laatste jaren beschikken onze bedrijfsadviseurs daarbij over steeds een steeds ruimer assortiment geavanceerde meetapparatuur om de situatie in de stal goed te kunnen beoordelen. Wilt u daar ook meer van weten en hoe u daar uw voordeel mee kunt doen? Vraag er naar bij uw pluimveespecialist.

Hartelijke groet en #blijfgezond,

Gert-Jan Buunk