Zorgen voor toegevoegde waarde. Ook in de reguliere houderij.

5-3-2017  |  Door: Gert-Jan Buunk  |  Blog

Is er toekomst voor een Nederlandse pluimveesector? Een vraag die we ons telkens opnieuw stellen. Niet omdat we aan die toekomst twijfelen, maar vooral om te bedenken hoe we zorgen dat we als sector een toekomst blijven houden. Niet alles hebben we in de hand. De inmiddels jaarlijkse dreiging van vogelgriep is een gegeven en daar zullen we onze sector op moeten inrichten. En dat is nog geen garantie.

Toch heeft u als pluimveehouder de toekomst van uw bedrijf voor een belangrijk deel in eigen hand. De ontwikkelingen wereldwijd maken dat we niet achterover kunnen leunen. Puur op kostprijs gaan we het in de toekomst niet meer winnen van onze Oost-Europese collega’s. Op de bulkmarkt regeert de prijs en wordt het voor u steeds lastiger om te concurreren, laat staan een goede boterham te verdienen. Ook omdat de consument in Noordwest Europa van ons verlangt dat wij investeren in dierwelzijn en duurzaamheid.

Veranderen en meebewegen met de markt is van alle tijden. Snel schakelen en veranderen als het nodig is, is een kwaliteit die ondernemers in de pluimveesector kenmerkt. De focus zal nu meer moeten liggen op ­onderscheidende producten met toegevoegde waarde. De ontwikkeling van het marktsegment van langzamer groeiende kuikens is daar een voorbeeld van. Maar ook binnen de reguliere houderij is het belangrijk om voor toegevoegde waarde te zorgen om te kunnen blijven concurreren. Bij De Hoop zijn we daar voortdurend mee bezig. Het vinden van niches in de markt, en daar wat extra’s bieden waardoor uw kuikens of (broed-)eieren aantrekkelijker zijn voor de afnemer. Die extra’s kunnen bij een vermeerderaar een hoog uitkomstpercentage en vitale eendagskuikens zijn. Bij een vleeskuikenhouder kan dat de flexibiliteit zijn om te schakelen tussen segmenten. Of, hoewel het niet verplicht is, nu al extra stappen te zetten in het verduurzamen van de productie. Dat kunnen kleine stappen zijn zoals de keuze en herkomst van de grondstoffen van het voer, of ingrijpender zoals aanpassingen in de stal. Toegevoegde waarde betekent soms dat je een wat hogere opbrengstprijs krijgt en soms dat je een gewilde leverancier bent en daarom een streepje voor hebt.

Het mooie van ons RendementPlus concept is dat u kunt kiezen wat het beste bij u past. Door nu al te kiezen voor een verantwoorde productiewijze sorteert u alvast voor op uw toegevoegde waarde voor de toekomst. 

Johan en Gert-Jan Buunk