Ongedierte effectief buiten de deur houden

7-3-2017  |  Door: De Hoop  |  Categorie: Over De Hoop

Ongedierte zoals ratten en muizen vormt een groot risico voor de insleep van ziekten. De vogelgriep is daar een actueel voorbeeld van, maar ook salmonella’s kunnen met het ongedierte uw bedrijf binnenkomen. Wees daarom alert op een adequate ongediertebestrijding.
 
Schade door ongedierte kan enorm zijn. Naast knaagschade is de impact van een mogelijke insleep van ziekten nog veel groter. Dit geldt niet alleen voor uw eigen bedrijf, maar in geval van bijvoorbeeld vogelgriep, voor de hele sector. Sinds 1 januari heeft u bij de bestrijding van ratten en muizen te maken met nieuwe regelgeving: voor het gebruik van professioneel gif (rodenticiden) geldt een nieuwe certificeringsplicht. Naast het bestaande KBA-certificaat (Knaagdier Beheersing op het Agrarisch bedrijf) is een KBA-GB certificaat (Geïntegreerde Beheersing) nodig. Dit kan een reden zijn om ongediertebestrijding, voor zover dat al niet gebeurde, uit te besteden aan een professionele ongediertebestrijder.
 
Niet verslappen
De keuze om zelf voor de ongediertebestrijding te zorgen is veelal kosten gedreven: ‘dat kan ik zelf wel verdienen’. Toch zien we in de praktijk dat uitbesteden ook zijn voordelen heeft. De professional zit er vaak scherp op en beschikt over de laatste kennis en ervaring met middelen. Zeker in drukke periodes als veel zaken uw aandacht vragen wil de ongediertebestrijding wel eens verslappen. Een ander groot voordeel van een buitenstaander is dat deze geen last heeft van bedrijfsblindheid. Door bedrijfsblindheid worden risico’s wel eens onderschat of zelfs helemaal over het hoofd gezien.
 
Een opening van 0,5 cm kan genoeg zijn
Ratten (zwarte -en bruine rat) zijn alleseters maar geven, evenals muizen, de voorkeur aan granen en voedselresten. Ze houden zich schuil in schuren, opslagplaatsen, slootkanten, loze ruimten en plaatsen in de buurt van (eetbaar) afval. Een opening vanaf een halve centimeter kan voldoende zijn voor muizen om binnen te dringen. Wanneer ze verdreven zijn, zullen anderen het vrijgekomen territorium in beslag proberen te nemen. Ongediertebestrijding is daarom een blijvend aandachtspunt in het bedrijfsmanagement. Naast het overbrengen van ziekten kan ongedierte veel knaagschade veroorzaken.

Wat kunt u naast (professionele) bestrijding nog meer doen ter preventie van ongedierte op uw bedrijf?

Hieronder tien praktische tips:

•   Naden en kieren aan gebouwen groter dan 0,5 cm afdichten tot een halve meter boven het maaiveld. Luchtinlaten eventueel ‘afsluiten’ met fijnmazig gaas.

•   Toegangen stal rondom mestbanden vanaf 0,5 cm afdichten.

•   Bij/korthouden van erfbeplanting en begroeiing sloten.

•   Tot 1 meter van de stalwand niets poten/plaatsen/opslaan.

•   Voorkomen van (beschutte) schuilplaatsen rondom gebouwen, materiaal zoals oud ijzer, houtafval etc. afvoeren.

•   Lekkages bij voersilo’s in de gaten houden en wanneer nodig repareren.

•   Stofzakken verwijderen en afvalbakken tijdig legen.

•   Kadaverbak altijd gesloten houden en controleren op gaten.

•   Erfverharding in goede staat houden.

•   Metalen strips bevestigen aan de onderkant van houten deuren.