Richten op meer vitale kuikens per opgefokte hen

20-10-2016  |  Door: De Hoop  |  Categorie: Vermeerdering

Het realiseren van goede technische resultaten is altijd belangrijk, maar bij de huidige marktsituatie vraagt het extra aandacht. De neiging bestaat om de focus te verschuiven naar kostenreductie. “Als je concessies doet aan de technische resultaten ben je nog verder van huis”, stelt vermeerderingsspecialist Gert Hoekerswever. “Het is verstandiger om te blijven richten op zoveel mogelijk vitale eendagskuikens per opgehokte hen.”

Het grootste verschil bij het streven naar meer broedeieren maak je door te zorgen voor een lagere uitval onder de moederdieren. “Vooral de uitval aan het begin van de ronde hakt erin”, benadrukt Hoekerswever. “Met de introductie van de COMFORT-lijn, ruim anderhalf jaar geleden, zijn daar flinke stappen voorwaarts gezet.” De voeders in deze voerlijn zijn wat volumineuzer dan standaardvoeders waardoor de dieren sneller een verzadigd gevoel krijgen. Dit zorgt voor rust en minder stress onder de dieren en houdt in de eerste weken, toewerkend naar de productiepiek, de uitval lager.

Stuks en vitaliteit
Als de hennen aan de top van de productie komen, is het zaak een goede piekproductie te halen en die zo lang mogelijk vast te houden. Het al dan niet omschakelen naar de PLUS-lijn en het moment waarop, verschilt per bedrijf en zelfs per koppel. “Belangrijk is om de ontwikkeling van de hennen en de productie nauw in de gaten te houden”, vertelt Hoekerswever. Voor vitale hennen, en daarmee sterke eendagskuikens, is het belangrijk dat de dieren de juiste nutriënten binnenkrijgen inclusief de vitaminen, mineralen en sporenelementen. “We zorgen ervoor dat het voer voldoende ‘bandbreedte’ heeft waardoor de hen wat buffer heeft als ze een keer een dag wat minder voer opneemt.”

Hanenmanagement
Een ander aandachtspunt is het hanenmanagement, één van de belangrijkste taken voor de vermeerderaar. Bij de bedrijven die Gert Hoekerswever begeleidt, is hij er dan ook alert op om te zorgen dat bevruchtingsresultaat op een hoog niveau blijft. Ook hier speelt het rantsoen een belangrijke rol. “De ontwikkeling van de haan, activiteit en agressiviteit, bevruchtingspercentage, maar ook voldoende rust in de stal zijn zaken om rekening mee te houden. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen energie, eiwit, vitaminen en mineralen in het rantsoen. Speciaal hanenvoer kan het hanenmanagement daarbij zeer goed ondersteunen”