Belgische pluimveehouders ontdekken De Hoop

15-4-2019  |  Door: De Hoop  |  Categorie: Vleeskuikens

Het afgelopen jaar is het aantal afnemers in België flink gegroeid. Onze Belgische pluimveespecialist Simon Delmeiren heeft daar wel een verklaring voor. “De ervaringen met het voer zijn goed: prima voederconversie, droge stallen en makkelijk draaien.”

Simon Delmeiren is al weer ruim twee jaar het gezicht van De Hoop in België. “Het gaat super goed”, vertelt de Belgische pluimveespecialist. “Vooral de laatste tijd kiezen veel Belgische pluimveeondernemers voor De Hoop. Goede relaties vinden we heel belangrijk en mede daarom switchen pluimveehouders niet snel van leverancier. Dat is ook goed. Zeker met levend materiaal kun je pas na meerdere rondes een oordeel vellen. Inmiddels heeft De Hoop zich wel bewezen en dat spreekt de toekomstgerichte pluimveehouders aan.”

Droog strooisel
De Nederlandse pluimveesector is op een aantal vlakken wat vooruitstrevender dan in België. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van antibioticagebruik en regelgeving rond dierwelzijn zoals de voetzoollaesiescore. Het scoren van de voetzolen is in Belgische slachterijen niet verplicht. Toch zien volgens Delmeiren steeds meer Belgische vleeskuikenhouders het belang van gezonde voetzolen wel in. “Als de locomotie van de kuikens goed is dan is dat positief voor de vitaliteit en komt het de resultaten ten goede. Zorgen voor droog strooisel verdient zich dan ook terug. De Goedzool-garantie die wij vleeskuikenhouders bieden, slaat om die reden hier ook aan.”

Met plezier in de stal
“Een droge stal is bovendien gunstig voor het stalklimaat”, zo vervolgt hij. “Het helpt secundaire problemen te voorkomen. Dan moet je denken aan luchtwegproblemen en pootproblemen. Als de kwaliteit van het eendagskuiken, het voer en het management goed is, kun je problemen veelal voorkomen en leg je de basis voor een makkelijke ronde. Dan kun je stabiel draaien en kom je met plezier in de stal. Dat verklaart waarschijnlijk waarom in België steeds meer vleeskuikenhouders voor voer van De Hoop kiezen.