Het reinigingsprotocol van specialist Flamur Llapashtica

18-2-2021  |  Door: Flamur Llapashtica  |  Categorie: Vleeskuikens

Aandacht en de tijd nemen voor het reinigen tussen de rondes loont. Maar wat is nou een goede reinigingsstrategie? Pluimveespecialist Flamur Llapashtica heeft hiervoor een stappenplan opgesteld. In 4 stappen een gedetailleerde aanpak: 

STAP 1: Uitmesten 

 • Na het laden van de kuikens de mest loswoelen met een cultivator aan de palletlepels. De mest kan dan ‘uitademen’ en alvast wat drogen
 • Mest uit de stallen schuiven
 • Stal uitvegen met rolborstel en een nacht inweken met de vernevelingsinstallatie (dezelfde apparatuur als voor nevelkoeling)
 • Vuil inweekwater uit de stal trekken met vloerentrekker aan de loader
 • Wanneer de kuikens uit de stal zijn dien je de drinklijnen vol te laten lopen met waterstofperoxide. Dit heeft een inwerktijd van 6-12 uur, en een dosering van 2%.
 • Let wel op dat er altijd druk uit de leidingen kan. Na de inwerkperiode de leidingen doorspoelen op druk met vers water. Het doel hiervan is alle vervuiling in de drinkleiding grondig aan te pakken

STAP 2: Schoonspuiten
 • Schoonspuiten van de grove vervuiling van plafonds, ventilatiekokers, muren, vloernaden, warmtewisselaar en extra aandacht voor vloernaden en muurspleten met water
 • Schoonspuiten van voerpannen en waternippels en vervolgens drinkwatersysteem met de compressor leegblazen. Deze stap en de algehele waterkwaliteit kunnen onze specialisten controleren door middel van een endoscoop 
 • Vuile spuitwater weer uit de stal trekken; op het oog ziet het er dan al redelijk schoon uit

STAP 3: Inzepen en reinigen
 • Muren, drinklijnen, voerpannen en vloeren inzepen met een krachtig en schuimend reinigingsmiddel op een vochtige oppervlakte. Let hier goed op de juiste dosering, het product moet voldoende schuimen en lang hechten op de inrichting. Tracht het schuim minimaal een half uur te laten inwerken en hierna goed na te spoelen.
 • Vloer schoonspuiten en tegelijk het water en zeepresten eruit trekken
 • Indien er (langere) leegstand is, loont het zeker om de vloer grondig aan te pakken. Bijvoorbeeld natronloog is hier een geschikt product voor, hiermee kun je de vloer enorm goed ontvetten. Vergeet niet grondig na te spoelen met heel veel water en het spoelwater ook uit de stal te trekken. Alvorens met deze gevaarlijke producten van slag te gaan is het goed om contact op te nemen met een specialist. Extra aandacht vereist op de zaagsneden en muurspleten

Stap 4: Ontsmetting
 • Laat de stallen en vloer goed opdrogen. Afhankelijk van de manier van ontsmetten en het product dat je wilt gebruiken dient de stal ook op temperatuur te zijn
 • Indien je langer leegstaand kan je ervoor kiezen om je vloer extra goed en apart te ontsmetten. Denk hieraan aan bijvoorbeeld Natriumhypochloriet of Ammoniak. Ook zijn er ontsmettingsmiddelen gericht op o√∂cysten om coccidiosedruk trachten te verlagen
 • Vervolgens een algemene ruimteontsmetting met een erkend ontsmettingsmiddel naar keuze. Let altijd op dat je de aanbevolen dosering respecteert, alsook rekeninghoudend met je eigen gezondheid een masker draagt bij het betreden van de stal
 • Alle materialen (laarzen, emmers, schoppen, etc.) die gebruikt worden in de stal alsook de voorruimte / voerlokaal dienen ontsmet te worden

 

ALGEMENE TIPS:

 • Lees en volg altijd de aanbevolen dosering van reinigings- en ontsmettingsmiddelen
 • Zorg goed voor maskers en eigen bescherming waneer je met gevaarlijke producten werkt
 • Neem je tijd als je deze hebt, je kan ervoor kiezen om de vloer twee keer te ontvetten voor een nog beter resultaat!

Indien tijd bij langere leegstand:
 • Alles rondom de stallen en bedrijf maaien, opruimen en korthouden (tegen ongedierte) 
 • Silo’s leeg laten draaien en reinigen en ontsmetten (propshot)
 • Reparaties en vervangingen

Wilt u graag advies of tips bij uw bedrijfsspecifieke reinigingsprotocol?
Onze pluimveespecialisten denken graag met u mee. 

MAAK EEN AFSPRAAK