Voorop lopen met antibiotica-vrije koppels

21-1-2020  |  Door: De Hoop  |  Categorie: Vleeskuikens

Elke pluimveehouder streeft naar het verminderen van antibioticumgebruik. De markt vraagt dit van ons en gezonde koppels presteren nu eenmaal beter. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het voer een van de variabelen is waarmee je als vleeskuikenhouder het antibioticumgebruik kunt verminderen. Bij De Hoop maken we ons daar sterk voor en hebben we de ambitie om voorop te lopen met antibioticavrije koppels. Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens is in Nederland de afgelopen tien jaar met meer dan 75 procent afgenomen. De daling van het gemiddeld gebruik komt door zowel het aantal behandelingsdagen als door de hoeveelheid per behandeling.

Succesfactoren
Wat zijn de factoren die zorgen dat het gebruik op het ene bedrijf lager is dan op het andere? Met andere woorden: wat zijn de kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens? Wageningen Livestock Research heeft dit samen met Wageningen Economic Research en de Gezondheidsdienst voor Dieren onderzocht. Enkele factoren zijn bedrijfsspecifiek: de ligging van het bedrijf (infectiedruk), de stallen en de inrichting ervan en ondernemerskwaliteiten. In het onderzoek is ook gekeken naar de invloed van ‘externe partijen’ op het antibioticumgebruik. Daaruit komt naar voren dat broederijen, dierenartsenpraktijken en voerleveranciers een significante rol spelen.

Voerkwaliteit
De kwaliteit van het voer dat kuikens krijgen is een relevante factor om het antibioticumgebruik te verminderen. Onder voerkwaliteit wordt onder andere verstaan: de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen, (eiwit-)verteerbaarheid en het gebruik van specifieke voeradditieven als ook vitaminen en spoorelementen. Het productieproces bij De Hoop is ingericht op het leveren van maatwerk. Hierdoor is afstemming op het bedrijf en zelfs per stal mogelijk, bijvoorbeeld bij de keuze van coccidiostatica.

Lees hier het volledige artikel